Zwiększamy Automatyczne Rabatowanie. Użyj kodu WK7

Do końca

Gwarancja terminowej wysyłki

Promocja zakończona

Gwarantujemy terminową wysyłkę
Jeśli nie dotrzymamy terminu to otrzymasz od nas 100 zł

Wysyłamy terminowo

Gwarantujemy, że produkty oznaczone odpowiednim symbolem promocji wyślemy kurierem lub nadamy w Paczkomacie w oznaczonym na stronie terminie.

Rekompensujemy

Gwarantujemy, że jeżeli nie dotrzymamy podanego na stronie terminu wysyłki, to dostaniesz od nas 100 zł!

Jak to działa?

Staramy się prezentować aktualną informację o dostępności produktów wraz z terminem wysyłki. Jeśli wysyłka Twojego zamówienia się opóźni to automatycznie i niezależnie od przyczyny przyznamy Tobie rekompensatę w postaci kuponu rabatowego o odpowiedniej wartości. 

Warunki promocji

 • Gwarancja obowiązuje przy zakupie produktów oznaczonych symbolem "Gwarancja terminu" wraz ze wskazanym terminem wysyłki.
 • Gwarancja nie obejmuje produktów ze wskazanym przedziałem terminu realizacji.
 • Gwarancja nie obejmuje zamówień, w których termin wysyłki przypada na sobotę, niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy.
 • Gwarancja jest ograniczona dla zamówień, w których ilość produktów zamówionych przekracza ilość dostępną w magazynie. W takim przypadku skontaktujemy się w celu omówienia sposobu realizacji zamówienia (razem lub oddzielnie), a gwarancją objęta będzie jedynie część zamówienia dostępna w magazynie.
 • Gwarancja jest ograniczona dla zamówień, w których zamówione produkty posiadają różny czas realizacji. W takim przypadku skontaktujemy się w celu omówienia sposobu realizacji zamówienia (razem lub oddzielnie), a gwarancją objęta będzie jedynie część zamówienia realizowana oddzielnie.
 • Gwarancja nie obejmuje zamówień, w których po złożeniu zamówienia dokonywano jakichkolwiek modyfikacji.
 • Gwarancja dotyczy terminu przekazania paczki kurierowi lub nadania przesyłki w Paczkomacie.
 • Gwarancja obowiązuje przy zamówieniach, które zostały opłacone niezwłocznie, zgodnie z wybraną formą płatności. W przypadku przedpłaty, płatność musi zostać zaksięgowana nie później niż do godziny 9:00 w dniu wysyłki.
 • Rekompensata zostanie przyznana w przypadku, gdy Twoje wybrane produkty nie zostaną wysłane w terminie. 
 • Rekompensatę otrzymasz w postaci kodu rabatowego o wartości 100 zł. do wykorzystania na następne zakupy.
 • Rekompensata może zostać wykorzystana jedynie na zakupy powyżej 200 zł. w terminie jednego miesiąca od daty jej otrzymania.
 • Suma przyznanych klientowi rekompensat w danym miesiącu nie może przekroczyć wartości 200 zł.
 • Gwarancja jest ograniczona dla zamówień o wartości mniejszej niż 100 zł. W takim przypadku wartość rekompensaty nie może przekroczyć wartości zamówienia.
 • Gwarancja nie obejmuje produktów gratisowych dołączanych do zamówień na zasadach oddzielnych promocji. Dostawy produktów gratisowych mogą być realizowane oddzielnie, w innym terminie.
 • Informacja o planowanej dacie wysyłki, którą wysyłamy przy rozpoczęciu realizacji zamówienia drogę mailową, nie jest datą gwarantowaną chyba, że spełnione są inne warunki promocji.

Pytania?

Kiedy otrzymam rekompensatę?
Rekompensatę w postaci kodu rabatowego otrzymasz od nas w wiadomości e-mail, którą wyślemy do Ciebie do 21 dni od daty odbioru zamówienia.

Co jeśli nie otrzymałam/em rekompensaty, a uważam, że przyznanie jest zasadne?
W takim przypadku prosimy o kontakt, sprawdzimy przebieg realizacji zamówienia i postaramy się przyznać odpowiednią rekompensatę.

Jak poznać produkty biorące udział w promocji?
Produkty oznaczone są odpowiednim logo oraz posiadają wskazany termin realizacji np. "Wysyłamy natychmiast" lub "Wysyłamy we wtorek [DD-MM-RRRR]"

 

Regulamin

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Gwarancja terminu” zwanej dalej „Promocją” jest sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sareto.pl prowadzony przez MAŁGORZATĘ GREŃ, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą LUMILO Małgorzata Greń, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 44-100 Gliwice, ul. Zawiszy Czarnego 20/8, NIP 5481345665, REGON 072735926, adres poczty elektronicznej: kontakt@sareto.pl
 2. Promocja skierowana jest do klientów Organizatora, zwanych dalej „Uczestnikami”,będących konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego.
 3. Promocją objęty jest zakup przez Uczestników towarów sprzedawanych przez Organizatora, spełniający łącznie następujące warunki:
  1. produkty zostały oznaczone symbolem "Gwarancja terminu" wraz ze wskazanym terminem wysyłki,
  2. produkty nie posiadają wskazanego przedziału terminu realizacji,
  3. termin wysyłki nie przypada na sobotę, niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy,
  4. ilość zamówionych produktów nie przekracza stanu magazynowego Organizator,
  5. produkty w zamówieniu posiadają jednakowy termin realizacji,
  6. po złożeniu zamówienia nie dokonywano w nim jakichkolwiek modyfikacji,
  7. Uczestnik opłacił zamówienie niezwłocznie, zgodnie z wybraną formą płatności, a w przypadku przedpłaty płatność została zaksięgowana nie później niż do godziny 9:00 w dniu wysyłki,
  8. zamówienie zostało złożone przez Uczestnika bezpośrednio przez witrynę www.sareto.pl, tj. Uczestnik nie złożył zamówienia za pośrednictwem innego serwisu internetowego np. Ceneo.pl lub Allegro.pl,
  9. Uczestnik nie odstąpił od umowy sprzedaży,
 4. Organizator gwarantuje, że jeżeli zakup towaru dokonany przez Uczestnika spełni wszystkie warunki określone w pkt 3, to wydanie towaru z magazynu Organizatora i jego przekazanie kurierowi lub nadanie w Paczkomacie nastąpi w terminie określonym przy tym towarze na witrynie www.sareto.pl.
 5. Jeżeli Organizator uchybi ze swojej winy terminowi wydania towaru określonemu w pkt 4, wówczas Uczestnik otrzyma od Organizatora kupon rabatowy na zakup towarów sprzedawanych przez Organizatora, na zasadach określonych w pkt 6.
 6. Kupon rabatowy przekazywany jest Uczestnikowi na następujących warunkach:
  1. kupon rabatowy ma postać elektronicznego kodu, który uprawnia Uczestnika do otrzymania jednorazowej zniżki w kwocie 100 zł.
  2. Organizator prześle Uczestnikowi kupon rabatowy w terminie do 21 dni od dnia doręczenia zakupionego towaru Uczestnikowi,
  3. ważność kuponu rabatowego wynosi 30 dni od dnia przesłania go Uczestnikowi,
  4. realizacja rabatu następuje poprzez wpisanie elektronicznego kodu umieszczonego na kuponie rabatowym przez Uczestnika w trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora w polu „Kupon rabatowy”,
  5. Uczestnik może wykorzystać kupon rabatowy tylko jeden raz, do jednego zamówienia, w terminie ważności kuponu,
  6. Kupon rabatowy o wartości 100 zł. może zostać zrealizowany podczas dokonywania przez Uczestnika kolejnego zakupu towarów u Organizatora na kwotę co najmniej 200 zł. brutto.
  7. zniżka, której dotyczy kupon rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent rzeczowy, ani na gotówkę, a także nie sumuje się z innymi promocjami i wyprzedażami prowadzonymi przez Organizatora.
  8. Wartość rekompensaty nie może być większa niż wartość zamówienia.
 7. Suma przyznanych Uczestnikowi rekompensat zgodnie z pkt 6, w danym miesiącu nie może przekroczyć wartości 200 zł.
 8. Promocja obowiązuje na obszarze Polski od dnia 15 lipca 2017 r. do odwołania.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sareto.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje bez zbędnej zwłoki. 
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu internetowego sareto.pl i Regulaminu akcji promocyjnej "Kupony rabatowe” oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.